KONTAKT - MORAVCIKOVA-VINA

Title
Přejít na obsah

Moravčíkova vína s.r.o.
Mandloňová 161
691 81 HORNÍ VĚSTONICE
MOBIL: +420 607 115 282

www.moravcikovavina.cz

IČ: 06277870
DIČ: CZ06277870
Účet: 280452270/0300REGISTRACE:
Společnost je zapsána v Obchod. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101069 dne 18. července 2017.

GDPR:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upozorňujeme fyzické
osoby, které s námi vstupují do obchodních vztahů, že současně s objednáním zboží či služby nám tímto projevily souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu
nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností. Souhlas poskytují dobrovolně v zájmu zpracování obchodního vztahu a lze jej kdykoli písemně odvolat.

Návrat na obsah